🔷 در خلاصه داستان این مستند آمده است: گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در شهر کوچکی در صربستان زندگی می‌کنند. آن‌ها برای زندگی بهتر می‌خواهند از مرزهای اروپا عبور کنند. این پناهجویان از آینده‌ای که برای خود متصور هستند، صحبت می‌کنند. 🗓 زمان اکران: روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن […]

🔷 در خلاصه داستان این مستند آمده است: گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در شهر کوچکی در صربستان زندگی می‌کنند. آن‌ها برای زندگی بهتر می‌خواهند از مرزهای اروپا عبور کنند. این پناهجویان از آینده‌ای که برای خود متصور هستند، صحبت می‌کنند.

🗓 زمان اکران: روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن شهر هنر سینما آزادی